การจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งและการรัฐประหารนับ แต่นั้นมาก็ล้มเหลวในการบรรลุความสมานฉันท์รักษาส่วนต่างๆในสังคมหรือฟื้นฟูความมั่นคงให้กับการเมืองไทย หากผู้นำที่มีหน้าที่จัดการใช้ประโยชน์จากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อพิสูจน์ความเป็นอมตะของอำนาจของพวกเขาประธานอาเซียนอาจประสบปัญหาเนื่องจากการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศนักการทูตกล่าว

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทยได้รับการตั้งค่าสำหรับปลายเดือนมิถุนายนเพื่อหลีกเลี่ยงการดูดพลังงานในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง โดยปกติแล้วอาเซียนจะจัดให้มีการประชุมสุดยอดปีละสองครั้งการประชุมครั้งแรกเป็นการประชุมสุดยอดภายในเดือนมีนาคมหรือเมษายนและการเจรจาครั้งสุดท้ายกับคู่เจรจารวมถึงผู้นำมหาอำนาจในเดือนพฤศจิกายน ผู้นำอาเซียนต้องรอการพบกันครั้งแรกจนถึงกลางปีเมื่อพวกเขามีโอกาสได้มีการจัดการประชุมก่อน นักการทูตอาชีพอดีตนายคอบศักดิ์ชุติกุลกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *