การตอบสนองต่อนโยบายพร้อมกับตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลต่อภาวะสินเชื่อทั่วโลกใน 4 ประเด็นสำคัญคือด้านการค้าเทคโนโลยีการลงทุนและภูมิศาสตร์การเมือง ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและสหรัฐฯจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและคุณภาพของสินเชื่อทั่วโลก ผลกระทบจะเกิดขึ้นในระดับประเทศระดับประเทศและระดับ บริษัท ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจะขัดขวางการค้าโลกลดทอนความมีประสิทธิผลของระบบการค้า

ระหว่างประเทศพหุภาคีและทำให้การเติบโตชะลอลง เมื่อทุกการพัฒนาใหม่ ๆ ได้รับการสะท้อนในตลาดการเงินจะส่งผลต่อการประเมินมูลค่าและต้นทุนการกู้ยืมของผู้ออกตราสารหนี้จำนวนมาก Moody’s ยังคงมองการเติบโตการลงทุนและการตอบสนองต่อนโยบายพร้อมกับตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นเช่นกระแสเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยน ในระดับภาคและระดับ บริษัท การเปลี่ยนแปลงทางการค้าห่วงโซ่อุปทานการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันจะส่งผลต่อรายได้ต้นทุนผลกำไรและการใช้ประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *